Niepubliczny Żłobek Spółdzielnia Socjalna

Szkrabkowo

Dla nas najważniejsze jest dziecko.

W wychowaniu kieruję się sercem.
Patrzę na dziecko sercem.
Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu.
Jego i swoim.

Janusz Korczak

Niepubliczny Żłobek Spółdzielnia Socjalna SZKRABKOWO

powstał w 2014 roku jako odpowiedź na potrzebę zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, wspierając Rodziców w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego.

Obecnie oferujemy 150 miejsc opieki w pięciu oddziałach. Wszystkie nasze oddziały posiadają zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, co oznacza, że spełniają wymagania sanitarno-lokalowe.

Pozytywna opinia wydawana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. 

Dlaczego SZKRABKOWO?

SZKRABKOWO zapewnia wszechstronny i bezpieczny rozwój wszystkim Szkrabom. Atutem naszej pracy jest wykorzystywanie różnorodnych elementów metod i form pracy dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci i ich indywidualnych potrzeb.

Szkrabkowo bierze aktywny udział w ogólnopolskich projektach i programach edukacyjnych dedykowanych dzieciom w wieku do lat 3.

Od lat angażujemy się w akcje społeczne i charytatywne, rozwijamy potencjał, uczymy empatii i bezinteresowności.

Całoroczne zapisy.

Serdecznie zapraszamy!

Chcesz nas bliżej poznać?

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook

Decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku punkty opieki Szkrabkowo zostały zatwierdzone w zakresie wprowadzania do obrotu żywności. Jadłospisy tygodniowe opracowane są przez Akademię Żywienia w Zdrowiu i w Chorobie obejmują dietę podstawową i eliminacyjną. Umowę o wykonanie i dostarczanie posiłków realizuje Pracownia Dobrego Smaku a’ Warto F.H.U. 44 – 100 Gliwice ulica Robotnicza 4.

Edukacja ekologiczna to w naszym żłobku różnorodna i systematyczna działalność, która ma na celu kształtowanie pozytywnych i świadomych postaw przyszłych dorosłych mieszkańców naszego regionu

Opiekę nad Szkrabami sprawują Nasze Ciocie, doświadczony zespół, którego kwalifikacje odpowiadają wymogom stawianym w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. Kadra stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnych dostępnych formach dokształcania.

Karta zgłoszeniowa

Cennik

Zapoznaj się z naszymi cenami

Projekty

Kontakt

Wpis do Rejestru Prezydenta Miasta Rybnika Nr E.8225.4.2015 z dnia 2.03.2015 r.

Wpis do Rejestru Prezydenta Miasta Rybnika Nr E.8225.2.2016 z dnia 15.04.2016 r.

Wpis do Rejestru Prezydenta Miasta Rybnik Nr E.8225.14.2018 z dnia 03.12.2018 r.

Wpis do Rejestru Prezydenta Miasta Rybnik Nr E.8225.1.2021 z dnia 01.04.2021 r.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Nr 17133/Z z dnia 20.08.2020 r.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna Szkrabkowo z siedzibą w Rybniku (44 – 203) przy ulicy Żorskiej 238

Zarząd:
Prezes Adam Kopka tel. 604 146 927
Zastępca ds. organizacyjnych Marzena Skupień tel 517 771 320

iod@szkrabkowo.com.pl
Polityka prywatności